ขอเชิญผู้สนใจ รับฟังรายการวิทยุ รอบรู้เรื่องเอดส์  "คุยกันหลังวันเอดส์โลก (2)    เรื่อง "ขบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์:การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลก"  โดย ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์ สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM. 103  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 09.00-10.00 น. 

Last Updated (Thursday, 05 September 2013 15:34)