ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ภพ  โกสลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ พร้อม คณะกรรมการสถาบันโดยงานทอดผ้าป่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ  อาคารสมชัย วุฒิปรีชา  โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น