วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. Assoc. Prof. Dr. Joachim G Voss จาก University of Washington School of nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถาบันเอดส์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Last Updated (Monday, 07 October 2013 09:32)