เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภพ  โกศลารักษ์ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ลงเยี่ยมเด็กหญิงผู้มีความพิการทางสายตาที่ได้รับการประทานความช่วยเหลือจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในการถ่ายภาพ โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งที่มองไม่เห็นและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในโครงการ Pic 4 All ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พร้อมทั้งนำของขวัญพระราชทานไปมอบให้แก่เด็กในบ้านซานิลลี่ และเพื่อน จังหวัดหนองคาย

Last Updated (Thursday, 13 March 2014 13:30)