วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น