วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

สถาบันเอดส์ ร่วมกับ หน่วยวางแผนครอบครัว งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

จิตอาสาบ้านชืวาศิลป์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท)ขอนแก่น และมูลนิธิไทยอาทร

ร่วมกันจัดกิจกรรม Safe @ Love รักนะรัก แต่อยากให้ปลอดภัย ณ  ศูนย์อาหาร Complex มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานจากสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Last Updated (Thursday, 13 March 2014 13:29)