ชื่นชมยินดีกับ คุณเกสร เหล่าอรรคะ กรรมการสถาบันเอดส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอ โปสเตอร์ดีเด่น  

จากการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซีย

Last Updated (Thursday, 13 March 2014 13:42)