สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=35 Wed, 25 Sep 2013 17:59:35 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถาบันเอดส์ http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2013-09-05-10-37-52&catid=35:news http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2013-09-05-10-37-52&catid=35:news

          ขอแสดงความยินดีกับนางจินตนา บุญจันทร์ หัวหน้างานบริการพยาบาลและกรรมการสถาบันเอดส์  ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาล โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 05 Sep 2013 10:35:11 +0000
ขอเชิญอดีตกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มข.เข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวันเอดส์โลก 2553 http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=64:44&catid=35:news http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=64:44&catid=35:news ขอเชิญอดีตกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มข.เข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวันเอดส์โลก 2553
    เรียน อดีตกรรมการบริหารสถาบันเอดส์ มข. ทุกรุ่นทุกท่าน สถาบัน เอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 "เรื่องการป้องกันและการดูแลรักษาเอดส์ทันยุค" (AIDS Update 2011) ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวนชม สกนธวัฒน์ โทรศัพท์ 043-363029-30

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 05 Sep 2013 05:18:25 +0000
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ และคณะฯ http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2013-09-05-05-14-49&catid=35:news http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2013-09-05-05-14-49&catid=35:news            ขอแสดงความชื่นชมในการดำเนินการวิจัยของ  รศ.นพ.ภพ  โกสลารักษ์ และคณะฯ ในการวิจัยแบบสุ่มเปรียบเทียบเกณฑ์ในการเริ่มยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อเอ ชไอวีที่มีอายุ ระหว่าง 1- 12 ปี โครงการแรกของโลก โดยเป็นงานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพของทีมนักวิจัย ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และห้องปฏิบัติการให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยคลินิกที่มีมาตรฐานระดับนานา ชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก Division of AIDS (DAIDS) และ National Institutes of Heath (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการวิจัยทางคลินิกในระดับนานาชาติ
]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 05 Sep 2013 05:13:38 +0000
รายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องเอดส์" http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-qq&catid=35:news http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-qq&catid=35:news
 ขอเชิญผู้สนใจ รับฟังรายการวิทยุ รอบรู้เรื่องเอดส์  "คุยกันหลังวันเอดส์โลก (2)    เรื่อง "ขบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์:การเร่งขยายและยกระดับงานป้องกันเอดส์เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนของโลก"  โดย ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์ สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM. 103  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 09.00-10.00 น. ]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) ข่าวประชาสัมพันธ์ Thu, 05 Sep 2013 03:55:26 +0000