Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 บุคคลเกียรติยศแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 Administrator 879
2 โครงการสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Administrator 784
3 ชื่นชมยินดีกับกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 899
4 ประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ Administrator 1120
5 เยี่ยมบ้าน Administrator 749
6 รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 1051
7 รองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 842
8 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 414
9 คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ และคณะฯ Administrator 812
10 รายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องเอดส์" Administrator 1458