Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 บุคคลเกียรติยศแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 Administrator 284
2 โครงการสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Administrator 306
3 ชื่นชมยินดีกับกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 371
4 ประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ Administrator 658
5 เยี่ยมบ้าน Administrator 359
6 รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 504
7 รองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 372
8 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 250
9 คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ และคณะฯ Administrator 435
10 รายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องเอดส์" Administrator 680