Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 บุคคลเกียรติยศแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 Administrator 311
2 โครงการสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Administrator 331
3 ชื่นชมยินดีกับกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 397
4 ประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ Administrator 683
5 เยี่ยมบ้าน Administrator 383
6 รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 530
7 รองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 394
8 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 252
9 คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ และคณะฯ Administrator 439
10 รายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องเอดส์" Administrator 720