Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 บุคคลเกียรติยศแห่งปี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 Administrator 334
2 โครงการสร้างแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น Administrator 355
3 ชื่นชมยินดีกับกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 424
4 ประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ Administrator 705
5 เยี่ยมบ้าน Administrator 405
6 รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 557
7 รองผู้อำนวยการสถาบันเอดส์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Administrator 416
8 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถาบันเอดส์ Administrator 259
9 คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์ และคณะฯ Administrator 452
10 รายการวิทยุ "รอบรู้เรื่องเอดส์" Administrator 766