การประชุมสถาบัน http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=58 Wed, 25 Sep 2013 09:27:24 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb สถาบันเอดส์ ประชุมแผน ประจำปี 2555 http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-2555&catid=38:conferrenec&Itemid=58 http://aidskku.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-2555&catid=38:conferrenec&Itemid=58        เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 7 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการจัดประชุมแผนการบริหารและการทำวิจัย ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2555 ของสถาบันเอดส์ โดยมี รศ.นพ.ภพ โกสลารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอดส์ ฯและคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมงานจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาและบริการทางสังคม   ฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม และฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการแพทย์นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้สถาบันเอดส์บริจาคหนังสือเด็กให้แก่องค์กรการกุศล มูลค่า 5,000 บาท

]]>
ksudthanom@kku.ac.th (Administrator) conferenec Wed, 04 Sep 2013 09:39:07 +0000